Αναβάθμιση Ιστότοπου

Ο  παρακάτω ιστότοπος αφορά τα σχολικά έτη 2015-16 & 2016-17. Δημιουργήθηκε με τόχο την αναβάθμιση του αρχικού, τον Ιούλιο 2015.

Η κατασκευή του δεν ολοκληρώθηκε και για το λόγο αυτό δεν λειτουργούν πολλοί σύνδεσμοι.

Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκδρομές ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥΡ. ΓΡ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 29-2-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥΡ. ΓΡ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 29-2-2017

Πίνακας προσφορών επταήμερης εκδρομής  2016 - 2017


Πρακτικό επικύρωσης επιλογής τουρ. γρ. επταήμερης εκδρομής 2016 - 2017

Σύνδεση διαχειριστή