Αναβάθμιση Ιστότοπου

Ο  παρακάτω ιστότοπος αφορά τα σχολικά έτη 2015-16 & 2016-17. Δημιουργήθηκε με τόχο την αναβάθμιση του αρχικού, τον Ιούλιο 2015.

Η κατασκευή του δεν ολοκληρώθηκε και για το λόγο αυτό δεν λειτουργούν πολλοί σύνδεσμοι.

Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκδρομές ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 10-2-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 10-2-2017

 Πρακτικό επικύρωσης επιλογής τουρ. γρ. για την εκδρομή στη βουλή στις 10-2-17

 

   Πίνακας προσφορών εκδρομής στη βουλή στις 10-2-17

Σύνδεση διαχειριστή