Αναβάθμιση Ιστότοπου

Ο  παρακάτω ιστότοπος αφορά τα σχολικά έτη 2015-16 & 2016-17. Δημιουργήθηκε με τόχο την αναβάθμιση του αρχικού, τον Ιούλιο 2015.

Η κατασκευή του δεν ολοκληρώθηκε και για το λόγο αυτό δεν λειτουργούν πολλοί σύνδεσμοι.

Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκδρομές ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 5-4-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 5-4-2017

Πίνακας προσφορών ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στις 5-4-2017


Πρακτικό επικύρωσης επιλογής τουρ. γρ. ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στις 5-4-2017

Σύνδεση διαχειριστή