Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικές ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ PISA 2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ PISA 2018

Στις 29/1/2018 το ΓΕΛ Καλαμπακίου μετά από κλήρωση επιλέχθηκε  για να συμμετάσχει στην Έρευνα PISA 2018.

Από τη χώρα μας πήραν μέρος 268 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 35 μαθητές το καθένα. 

Η  έρευνα διεξήχθη στο Αίθουσα Πληροφορικής του ΓΕΛ Καλαμπακίου, με τους μαθητές της Α΄Λυκείου, το χρονικό διάστημα 7-9 Μαρτίου 2018.

Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment) είναι μία Εκπαιδευτική Έρευνα που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια (από το 2000 έως σήμερα) και που υλοποιείται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (PISA Consortium) υπό την οργάνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τη συνεργασία των συμμετεχουσών στην Έρευνα χωρών.

Κύριος στόχος του Προγράμματος PISA είναι η αξιολόγηση του εύρους των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών που βρίσκονται στο τέλος της Υποχρεωτικής τους Εκπαίδευσης, βάσει των οποίων διαμορφώνεται, σε σημαντικό βαθμό, η ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή τους στις σύγχρονα δομημένες κοινωνίες. Εκκινώντας, επομένως, από ένα κοινά καθορισμένο και διεθνώς αποδεκτό πλαισίο εργασίας, το Πρόγραμμα PISA συλλέγει πληροφορίες για τις επιδόσεις των 15χρονων συμμετεχόντων μαθητών και, την ίδια στιγμή, ανιχνεύει όψεις και δυνατότητες της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην αξιολόγηση. Κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει, λοιπόν, τη δυνατότητα να αντλεί μέσω του Προγράμματος αυτού χρήσιμα στοιχεία για το εκπαιδευτικό της σύστημα, κατορθώνει να κατανοεί τα θετικά στοιχεία και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού της σχεδιασμού και, εντέλει, ανατροφοδοτείται σχετικά με το βαθμό αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού της έργου ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τις πρακτικές Εκπαίδευσης και Αγωγής των άλλων συμμετεχουσών χωρών.

pisa 2018 1     pisa 2018 2     pisa 2018 3

Σύνδεση διαχειριστή