Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκδρομές 2017-18: Πρακτικό επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκδρομή στην Καστοριά

2017-18: Πρακτικό επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκδρομή στην Καστοριά

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΡΑΞΗ 9

Στο Καλαμπάκι και στο Γραφείο του Γενικού Λυκείου Καλαμπακίου, σήμερα 21 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:20, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή της καλύτερης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Καστοριά από 19-21 Απριλίου 2018. Σύμφωνα με την Y.A 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΦΕΚ 681/Τ.Β/06-03-2017). Η επιτροπή έλεγξε τις  προσφορές και ομόφωνα επέλεξε το Ταξιδιωτικό Γραφείο ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ TRAVEL Α.Ε  με 92.- € / μαθητή (ξενοδοχείο ANASTASIOU με ημιδιατροφή)για την μετακίνηση στην Καστοριά .

Για το λόγο αυτό προχωρά στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού και αποστέλλεται στη Δ.Δ.Ε. μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Ο Δ/ντής                                               Οι καθηγητές

Παπαδόπουλος Δημήτριος                       1) Μαντζόλη Πελαγία

                                                             2) Γεωργιάδου Αλεξάνδρα

      Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων                 Εκπρόσωπος μαθ. Κοινοτήτων

Νταλιάνης Ιωάννης                                    Κελετζής Στυλιανός

________________________

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Δ/ντής

Παπαδόπουλος Δημήτριος

Σύνδεση διαχειριστή